Tôi có thể tra cứu thông tin sáng chế ở đâu

by admininss
Tôi có thể tra cứu thông tin sáng chế ở đâu

Tư liệu sáng chế là các tài liệu được công bố công khai, hầu hết các cơ quan sở hữu trí tuệ trên thế giới cung cấp các điều kiện cần thiết để công chúng có thể tham khảo cơ sở dữ liệu sáng chế. Một số cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia và khu vực đã xây dựng các cơ sở dữ liệu sáng chế trực tuyến và nói chung thường là miễn phí. Ngoài ra, một số tổ chức tư nhân cũng cung cấp các cơ sở dữ liệu phức tạp và thu phí. Các tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ thường được đào tạo để tra cứu tư liệu sáng chế và các công ty thường sử dụng dịch vụ của họ để tìm kiếm các thông tin cần thiết.

Đường liên kết đến các cơ sở dữ liệu sáng chế trực tuyến miễn phí

Nước / tổ chức

Địa chỉ trang web

Ôxtrâylia

www.ipaustralia.gov.au

Brazil

www.inpi.gov.br

Canada

http://www.ic.gc.ca/

Cơ quan Sáng chế châu Âu

http://www.epo.org/

Pháp

https://www.inpi.fr/fr

Đức

http://www.dpma.de/

Hungary

http://www.hipo.gov.hu/en

Nhật Bản

https://www.jpo.go.jp/

Hàn Quốc

http://www.kipo.go.kr/

Mỹ Latin

http://www.oepm.es/es/index.html

New Zealand

http://www.iponz.govt.nz/cms

Liên Bang Nga

www.fips.ru/

Tây Ban Nha

http://www.oepm.es/es/index.html

Anh

https://www.gov.uk/

Hoa Kỳ

http://www.uspto.gov/

Related Posts