Content dài trên 7000 từ có lượng traffic gấp 4 lần content thường

by admininss
Content dài trên 7000 từ có lượng traffic gấp 4 lần content thường

Trong một nghiên cứu gần đây của Semrush trên 1,200,000+ bài blog có từ 30,000 – 500,000 sessions

Những bài viết top có một số đặc điểm như sau:

 • 1. Content dài trên 7000 từ đem lại gấp 4 lần lượng traffic
  so với content trung bình (900 – 1200 từ).
 • 2. Cấu trúc content chi tiết (h2+h3+h4) có nhiều traffic và tương tác nhất. 44% những bài viết chỉ có h2+h3 cũng có hiệu suất tốt. 39% bài viết không có từ h2 trờ đi thì hiệu suất cực thấp.
 • 3. Những bài viết có chứa ít nhất 1 danh sách/500 từ thì có nhiều hơn 70% traffic so với những bài không có danh sách.
 • 4. Tiêu đề từ 10-13 từ đem lại gấp đôi traffic và gấp 1.5 shares so với tiêu đề <7 từ.
 • 5. Content có chứa ít nhất 1 hình ảnh đem lại gấp đôi traffic so với post chỉ có text. Chúng còn đem lại thêm 30% shares, và 25% backlink.

Chi tiết nghiên cứu:

1. Độ dài content

 • >50% content từ 300-900 từ không được share.
 • >80% content trên 7000 được share.
 • Nhưng không phải dài là ngon. Dài mà phải hay, đúng cái người dùng cần tìm nữa.

2. Tiêu đề (headlines)

 • Content dạng danh sách liệt kê có traffic nhiều gấp 80% các loại khác
 • Báo The New Yorker giải thích tại sao não bộ lại bị thu hút bởi danh sách:
  • Những con số liệt kê sẽ nổi bật lên giữa dòng content.
  • Chủ đề, nội dung được phân chia một cách rõ ràng.
  • Nhìn content đáng tin và gọn gàng dễ đọc.
 • Theo sau content loại list là content hướng dẫn cách làm – traffic nhiều gấp 38% các loại content khác.
 • Độ dài H1: H1 từ 10-13 từ tăng gấp đôi traffic, và 1.5 shares so với H1 <7 từ.

3. Cấu trúc

 • Content có cả H1+H2+H3+H4 có performance tốt nhất.
 • Không có nghĩa là các cấu trúc chỉ có H1, chỉ có H1+H2, H1+H2+H3 không hiệu quả. Nhưng % thành công của content chứa H1-H4 là cáo nhất.
 • Content có dùng ít nhất 1 list/500 từ có traffic gấp 70% các content khác.

4. Yếu tố trực quan

 • Content có duy nhất 1 hình có 2x traffic so với content không có hình ảnh nào
 • Ngoài ra, theo nghiên cứu này, hình ảnh tỉ lệ thuận với traffic. Theo đó, content có 7+ hình ảnh có nhiều traffic nhất.
 • Content không có video có lượt traffic kém 92% content có ít nhất 1 video.

Nguồn nghiên cứu : https://www.semrush.com/blog/anatomy-of-top-performing-articles/

Content dài trên 7000 từ có lượng traffic gấp 4 lần content thường

Content dài trên 7000 từ có lượng traffic gấp 4 lần content thường

Related Posts

Leave a Comment