Lên Top hàng nghìn key cho 1 URL

by admininss
Lên top hàng nghìn key cho 1 url

Đã qua thời viết content hàng loạt để phủ thị trường, hiện giờ nếu có thể viết 1 bài content lên TOP được hàng loạt từ khóa trong nhóm chủ đề, thì rõ ràng là càng tốt. Tốt ở đây là:

 • Nguồn lực đầu tư tập trung, không phân tán
 • Content giải quyết được rất nhiều bài toán của khách hàng
 • Tránh những án phạt tới từ duplicate content
 • Từ khóa lên TOP bền hơn thật sự rất nhiều

Vậy thì đâu là đáp án cho bài toán lên TOP nhiều key này:

 • Bộ từ khóa
 • Outline
 • Content với nội dung sâu (nếu outline tốt sẽ giải quyết 80% rồi)
 • Anchor text
 • Google Search Console

1. BỘ TỪ KHÓA

Bài toán mình đặt ra là làm sao tìm được 1 nhóm keywords phù hợp đủ nhiều, lưu ý là một nhóm chứ không phải các key đơn lẻ. Không nên phân bổ 1 url chỉ có 1-2 key. Nếu 1 nhóm có key chính càng chung (thường key sẽ càng ngắn), nhóm key của chúng ta nên càng nhiều.

Công cụ mình sử dụng ở đây là Keywords Explorer của Ahref

Quy trình là:

 • B1: Dán keywords chính vào công cụ
 • B2: Lướt xuống SERP overview for keywords, chúng ta sẽ thấy những kết quả đang TOP key đó. Chọn một vài url có số keywords lên TOP cao nhất ở cột keyword, click vào số keywords đó mở tab mới để xem những key mà url đó lên TOP
 • B3: Ở ô Position chọn TOP 1-10 để hiển thị những từ khóa mà URL đó đang TOP 1-10
 • B4: Lần lượt thực hiện với các URL khác tương tự
 • B5: Export xuống hết và lọc lại những keywords không phù hợp với sản phẩm của doanh nghiệp

Nguyên lí ở đây là mình lấy nhóm key dựa trên nhóm key mà đối thủ đã TOP.

Nếu sử dụng những công cụ khác thì chúng ta sẽ phải tự nhóm, tự tìm key mà không biết những key đó có thuộc cùng nhóm được hay không.

2. LÊN OUTLINE – CONTENT

Dạng content sâu như thế này, nên sử dụng keywords tool.io để tham khảo các chủ đề con sẽ là Heading 2 và Heading 3 trong nhóm từ khóa của chúng ta.

Lưu ý: Bạn cần một lượng chữ và outline dày nhất trong 10 đối thủ đang TOP.

Dạng content này sẽ win nếu outline tốt, tốt như thế nào thì đọc bài trên, quy trình đã rất kỹ rồi

Lưu ý content: Cần chứa hết những chữ trong bộ từ khóa trên.

3. ANCHOR TEXT

Tạo nhiều support content và internal link về bài đó, đa dạng từ khóa để page chính lên được nhiều key nhất nhé

TIP: có thể vào các page và website đang TOP xem tỷ lệ anchor text như thế nào, rồi dựa trên dữ liệu đó để tham khảo và áp dụng vào thôi

4. GOOGLE SEARCH CONSOLE

Khi đã có traffic. hãy kiểm tra xem key nào trong Search Console đang có hiển thị rất cao nhưng click thấp. Hãy thử tối ưu thêm cho key đó xem.

Related Posts

Leave a Comment