Quy trình thiết kế website

by admininss
Quy trình thiết kế website
  Nội dung công việc Công việc INSS Công việc của quý khách Số ngày
1 Thu thập thông tin thiết kế website Trao đổi với khách hàng về các chức năng của website 5
Viết đề án và gửi cho khách hàng Tiếp nhận đề án 
Bổ sung nội dung của Đề án
Thống nhất nội dung và giá trị của dự án
2 Ký hợp đồng Tạm ứng chi phí lần 01 Thanh toán chi phí lần 01 2
Lấy hình ảnh sản phẩm Cung cấp hình ảnh
3 Thiết kế giao diện Triển khai thực hiện Chuẩn bị nội dung chi tiết 5
Theo dõi tiến độ triển khai Chuẩn bị thông tin tên miền
4 Demo giao diện website Gửi Demo Giao diện Duyệt Demo giao diện 5
Chỉnh sửa giao diện Yêu cầu chỉnh sửa giao diện
Thống nhất nội dung và giá trị của dự án
Tạm ứng chi phí lần 02 Thanh toán chi phí lần 02
5 Lập trình web Coding, lập trình xây dựng CSDL cho hạng mục Chức năng chung
Theo dõi tiến độ triển khai
Theo dõi tiến độ triển khai 7
6 Xuất bản (website chạy trên Internet) Cho web chạy thử trên Internet, chỉnh sửa nếu cần Vận hành thử và thống nhất các, phản hồi ý kiến 3
7 Đào tạo quản trị website, phát triển web Đào tạo quản trị website, phát triển web Tiếp nhận phần quản trị website 1
8 Bàn giao Bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý Nhận bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý 1
Tiếp nhận chi phí phần còn lại Thanh toán chi phí xây dựng Website
9 Phát triển web Bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật Chăm sóc website  

Related Posts

Leave a Comment