Đăng ký nhãn hiệu – Logo

by admininss
Đăng ký nhãn hiệu – Logo

Logo hay còn gọi là Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Logo cũng chính là một đối tượng được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ hoặc đăng ký dưới dạng quyền tác giả dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Logo góp phần lớn trong quá trình tạo nên một thương hiệu của một sản phẩm. Do tầm quan trọng của logo trong việc xác định sự thành công của sản phẩm trên thị trường, nên cần phải bảo đảm rằng chúng có được sự bảo hộ của pháp luật.

Việc đăng ký logo mang đến cho cá nhân, cơ quan, tổ chức quyền độc quyền sử dụng logo, điều này sẽ ngăn cản người khác xâm phạm logo của mình, gây cho khách hàng nhầm lẫn nhằm khai thác logo mà đã được người khác dày công xây dựng, để tránh trường hợp “mất bò mới lo làm chuồng” lúc đó chi phí để lấy lại logo tốn kém gấp trăm lần chi phí và thời gian đăng ký và những thủ tục pháp lý phức tạp, mất thời gian. 

Related Posts

Leave a Comment