Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa Nhãn hiệu – LOGO

by admininss
Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa Nhãn hiệu – LOGO

1. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của nhà nước.

quoc-ky-quoc-huy-nha-nuoc-viet-nam

Cách khắc phục: Loại bỏ các dấu hiệu có chứa hình quốc kỳ, quốc huy hoặc có thể biến tấu, cách điệu lá cờ, huy hiệu đó thành 1 biểu tượng khác mà không làm người khác liên tưởng đến quốc kỳ, quốc huy của một quốc gia nào, ví dụ như:

thuong-hieu-khac

Hoặc có thể chứa quốc kỳ, quốc hiệu nhưng xét về mặt tổng thể, các yếu tố quốc kỳ, quốc hùy chỉ chiếm một phần nhỏ và là không phải là yếu tố chính để phân biệt với các mẫu nhãn khác, ví dụ như:

thuong-hieu-aect-dct

2. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép

most-mpi

Cách khắc phục:

 • Xin phép cơ quan, tổ chức cho phép đươc sử dụng trong nhãn hiệu (nếu được)
 • Loại bỏ các dấu hiệu này trong nhãn hiệu

3. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài

ho-chi-minh-isaac-newton

Cách khắc phục:

 • Loại bỏ các dấu hiệu này trong nhãn hiệu

4. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận

hang-viet-nam-chat-luong-cao-do-nguoi-tieu-dung-binh-chon

Cách khắc phục:

 • Loại bỏ các dấu hiệu này trong nhãn hiệu

 • Hoặc dấu hiệu này chỉ chiếm thành phần nhỏ, không phải là thành phần chủ yếu (thành phần mạnh) để phân biệt với các nhãn hiệu khác, ví dụ như:

  ruou-ha-noi-men-say-hon-viet

5. Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

san-xuat-tai-chau-au-usa

Cách khắc phục :

 • Loại bỏ các dấu hiệu này trong nhãn hiệu

 • Hoặc dấu hiệu này chỉ chiếm thành phần nhỏ, không phải là thành phần chủ yếu (thành phần mạnh) để phân biệt với các nhãn hiệu khác, ví dụ như:

  logo-phu-tam

Related Posts

Leave a Comment