Gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

by admininss
Gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là việc làm cần thiết sau khi chủ sở hữu nhãn hiệu đã tiến hành đăng ký nhãn hiệu và được Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam quyết định cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu.

Việc còn lại của chủ sở hữu nhãn hiệu lúc này là theo dõi và ghi nhận lại thời gian khi nào văn bằng bảo hộ hết hiệu lực.

Thời hạn bảo hộ đối với giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là 10 năm kể từ ngày được cấp văn bằng, và trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn trực tiếp hoặc thông qua đại diện Sở hữu trí tuệ.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Quy trình gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

– Giấy tờ tài liệu cung cấp: Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (tức văn bằng bảo hộ);

– Chi phí gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:

  • Chi phí cho việc gia hạn 01 nhãn hiệu/01 nhóm sản phẩm/ dịch vụ: 2.000.000 VND
  • Chi phí cho việc gia hạn cho 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ tiếp theo trong cùng nhãn hiệu: 1.300.000 VND

Trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu không tiến hành gia hạn hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực muộn hơn 06 tháng kể từ ngày hết hiệu lực văn bằng bảo hộ, khi đó văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đó sẽ hết hiệu lực và đồng nghĩa rằng nhãn hiệu đó có thể được bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng hoặc đăng ký mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

từ khóa tìm kiếm: gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu , đăng ký nhãn hiệu , đăng ký logo

Related Posts

Leave a Comment