Khả năng phân biệt của Nhãn hiệu – LOGO

by admininss
Khả năng phân biệt của Nhãn hiệu - LOGO

1. Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp quy định sau đây :

2. Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • a. Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng:

  hinh-tron-hinh-vuong-inss

  logo-tieng-hoa-inss

  logo-bt-aa-dc2-inss

  trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu :

  logo-bp-xang-dau-ps-kem-danh-rang-inss

 • b. Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;

  nylon-vai-soi-inss honda-xe-gan-may-inss

  logo-chu-thap-inss

 • c. Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

  cong-nghe-duc-chat-luong-nhat-ban-inss

  excellent-perfect-tot-ben-dich-vu-chat-luong-cao-inss

 • d. Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;

  group-tap-doan-co-cong-ty-co-phan-inss

 • e. Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Luật này;

  cong-nghe-duc-chat-luong-nhat-ban-inss

 • f. Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

 • g. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;

  ba-huan-trung-ga-sach-inss

 • h. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá 5 năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng.

  Cách khắc phục :

  • Thay thế nhãn hiệu khác.
  • Xin thư chấp thuận của chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký ( còn trong thời hạn bảo hộ) cho phép sử dụng các dấu hiêu được cho là tương tự/ trùng với nhãn hiệu.
 • i. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;

  /logo-pepsi-inss nhan-hieu-cocacola-inss

 • j. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

  Cách khắc phục :

  • Loại bỏ các yếu tố có chứa tên thương mại của người khác đã đăng ký trước đó.
  • Có thể cách điệu phần chữ, phần hình được cho là tương tự/ trùng với tên thương mại, sao cho khi cách điệu người tiêu dùng sẽ không phát âm được, không nhìn trực quan được nhãn hiệu thành tên thương mại đã đăng ký trước đó.
  • Có thể chứng minh nhãn hiệu đã đạt được sự phân biệt thông qua việc chứng minh người tiêu dùng đã sử dụng, đã biết đến rộng rãi.
 • k. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá;

  Cách khắc phục :

  • Loại bỏ các yếu tố chứa dấu hiệu trùng/ tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ
  • Có thể xin phép chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý cho phép sử dụng chỉ dẫn địa lý trên nhãn hiệu hàng hóa với điều kiện phải đạt được các yêu cầu của chỉ dẫn địa lý đó.
 • l. Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;

  Cách khắc phục :

  • Loại bỏ các yếu tố chứa dấu hiệu trùng/ tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ
  • Có thể xin phép chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý cho phép sử dụng chỉ dẫn địa lý trên nhãn hiệu hàng hóa với điều kiện phải đạt được các yêu cầu của chỉ dẫn địa lý đó.
 • m. Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

  Cách khắc phục :

  • Loại bỏ các yếu tố chứa dấu hiệu trùng/ tương tự với kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký trước đó.
  • Có thể xin phép chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp cho phép sử dụng kiểu dáng đó trên mẫu nhãn hiệu dự định đăng ký.

Related Posts

Leave a Comment