Nguyên lý và bố cục dàn trang cơ bản của thiết kế

by admininss
Nguyên lý và bố cục dàn trang cơ bản của thiết kế

1. Sự nhấn mạnh

Thành phần quan trọng nhất trên trang phải nổi bật nhất, thành phần quan trọng thứ hai phải nổi bật thứ hai cứ như vậy cho tới các thành phần khác

2. Sự tương phản

Sự đa dạng được ví như là gia vị của cuộc sống do đó các thành phần trực quan trên một trang giấy nên có sự phân biệt rõ ràng.

3. Sự cân bằng

Để có được một trang thiết kế hài hòa và rõ ràng cần có sự cân bằng, đó là tránh việc sắp xếp nhiều thành phần vào cùng một chỗ trên trang thiết kế.

4. Sự căn gióng

Cách nhanh nhất để kiến cho các trang của bạn trông có trật tự là kết nối, gióng thẳng các thành phần ter6n trang một cách trực quan.

5. Sự lặp lại

Việc lặp lại các dòng, hình khối, ảnh, màu sắc, họa tiết và các thành phần trực quan khác sẽ giúp tạo nên một thiết kế thống nhất và gắn kết trên trang.

6. Dòng chảy

Dòng chảy là cách sắp xếp có chủ đích các thành phần trực quan trong bố cục trang để điều khiển mắt người xem lướt qua thiết kế theo các hướng.

Nguyên lý và bố cục dàn trang cơ bản của thiết kế

Nguyên lý và bố cục dàn trang cơ bản của thiết kế

Related Posts

Leave a Comment