Tại sao phải bảo hộ nhãn hiệu ?

by admininss
Tại sao phải bảo hộ nhãn hiệu ?

Trong khi hầu hết các doanh nghiệp nhãn thức được tầm quan trọng của việc sử dụng nhãn hiệu để phân biệt sản phẩm của mình với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh, nhưng không phải tất cả họ đều nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo hộ nhãn hiệu thông qua đăng ký.

Do tầm quan trọng của nhãn hiệu trong việc xác định sự thành công của sản phẩm trên thị trường, nên cần phải bảo đảm rằng chúng có được sự bảo hộ đầy đủ.

Bạn có thể bảo hộ nhãn hiệu của mình thông qua đăng ký. Việc đăng ký nhãn hiệu mang đến cho công ty của bạn độc quyền sử dụng nhãn hiệu. Điều này sẽ ngăn cản người khác tiếp thị các sản phẩm trùng hoặc tương tự dưới một nhãn hiệu hoặc trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn.

Bạn có thể chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) nhãn hiệu hoặc nhượng quyền thương mại (franchise) nhãn hiệu được bảo hộ của bạn cho các công ty khác, qua đó tạo ra nguồn thu nhập bổ sung cho công ty của bạn.

Đôi khi, một nhãn hiệu được bảo hộ có uy tín đối với người tiêu dùng cũng có thể được sử dụng để huy động vốn từ các tổ chức tài chính như ngân hàng hoặc các quỹ đầu tư mạo hiểm – những tổ chức ngày càng hiểu rõ tầm quan trọng của thương hiệu đối với sự thành công của doanh nghiệp.

Nếu bạn không bảo hộ nhãn hiệu của bạn, công ty khác có thể (vô tình hoặc cố ý) sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn cho sản phẩm của họ. Các đối thủ cạnh tranh của bạn có thể sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự và hưởng lợi từ uy tín và mối liên hệ mà bạn đã tạo dựng với khác hàng và đối tác kinh doanh của bạn.

Việc công ty khác sữ dụng nhãn hiệu của bạn có thể gây ra sự nhầm lẫn cho khác hàng của bạn và làm tổn hại đến uy tín và hình ảnh của công ty bạn, đặc biệt khi sản phẩm cạnh tranh lại có chất lượng thấp hơn.

Do vậy, bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm sẽ giúp bạn:

 • Bảo đảm rằng khác hàng có thể phân biệt sản phẩm của các công ty khác nhau;
 • Giúp cho các công ty tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm của họ;
 • Tạo cho bạn một công cụ tiếp thị và là cơ sở để tạo dựng uy tín và hình ảnh của một thương hiệu;
 • Tạo cơ hội để li-xăng và tạo nguồn thu nhập thông qua phí li-xăng;
 • Có thể là một bộ phận quan trọng hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Có thể là một bí mật kinh doanh có giá trị;
 • Khuyến khích các công ty đầu tư vào việc duy trì chất lượng sản phẩm để không lừa dối người tiêu dùng;

Ở một số nước (đặc biệt là các nước áp dụng hệ thống “thông luật” như Ôxtrâylia, Canada, Ấn Độ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ), nhãn hiệu cũng có thể được bảo hộ thông qua sử dụng. Ưu điểm chính của việc đăng ký trong trường hợp này là:

 • Đăng ký tạo ra chứng về quyền, đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng khi có tranh chấp với bên thứ ba;
 • Đơn đăng ký có thể được nộp trước khi sử dụng nhãn hiệu, do vậy, bạn sẽ có độc quyền thậm chí trước khi bắt đầu thương mại hóa sản phẩm của bạn;
 • Đăng ký làm cho việc thực thi quyền của bạn dễ dàng và đỡ tốn kém hơn;
 • Nhãn hiệu sẽ được lưu trong Đăng bạ nhãn hiệu quốc gia;
 • Ký hiệu ® có thể được sử dụng bên cạnh nhãn hiệu

Related Posts

Leave a Comment