Thiết lập hệ thống Quản trị Tài sản trí tuệ (TSTT) cho tổ chức

by admininss
Thiết lập hệ thống Quản trị Tài sản trí tuệ (TSTT) cho tổ chức

Hoạt động quản trị tài sản trí tuệ là một trong những nội dung mà các doanh nghiệp cần hết sức quan tâm, nhất là trong điều kiện nền kinh tế tri thức và hội nhập sâu rộng như hiện nay

Doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ khi tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì ít hay nhiều đều liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Do đó, doanh nghiệp cần phải thiết lập một hệ thống quản trị tài sản trí tuệ với các chức năng như sau:

  • Ghi nhận, xác lập quyền đối với các loại tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp
  • Quản lý, lưu giữ, bảo mật
  • và Khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ.

Related Posts

Leave a Comment