Thủ tục đăng ký sáng chế

by admininss
Thủ tục đăng ký sáng chế

Thời gian giải quyết:Thủ tục đăng ký sáng chế

+ Thời gian thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

+ Thời gian công bố đơn: 19 thángkể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên hoặc tháng thứ2từ ngày có yêu Cầu thẩm định nội dung;

+ Thời gian thẩm định nội dung: 18 thángtừ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố

+ Thời hạn bảo hộ đối với bằng độc quyền sáng chế là 20 năm, đối với Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm.

Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

+ Bản mô tả (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);

+ Yêu cầu bảo hộ (02 bản);

+ Các tài liệu có liên quan (nếu có);

+Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Lý do phải đăng ký sáng chế

Quyền sở hữu độc quyền đối với sáng chế chỉ được xác lập theo thủ tục đăng ký, và phạm vi bảo hộ được xác định trong văn bằng. Khi có tranh chấp xảy ra, văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế là chứng cứ duy nhất chứng minh quyền sở hữu độc quyền của chủ sở hữu mà không cần chứng cứ khác.

Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật là một giải pháp kỹ thuật mang tính mới về nguyên lý kỹ thuật, tính sáng tạo và áp dụng được do con người tạo ra để phục vụ cho đời sống. Lưu ý để phân biệt với “phát minh” là những gì con người phát hiện ra, nhận thức được đã tồn tại sẵn trong tự nhiên, không do con người tạo ra.

Trong thời gian bảo hộ sáng chế, chủ sở hữu kiểu dáng có quyền độc quyền sử dụng, chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế của mình, bất kỳ bên thứ ba nào khai thác sáng chế mà không được phép của chủ sở hữu sẽ bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu và sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Bằng việc khai thác và sử dụng độc quyền sáng chế, chủ sáng chế có thể được bù đắp các đầu tư về vật chất và trí tuệ và được hưởng lợi nhuận từ việc khai thác thành qủa sáng tạo của mình.

Chủ sở hữu sáng chế có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm sáng chế đã được bảo hộ của mình.

Dịch vụ đăng ký sáng chế/ Giải pháp hữu ích của INSS:

+ Tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ Sáng chế hoặc Giải pháp hữu ích;

+ Xác định phạm vi cần bảo hộ sáng chế / Giải pháp hữu ích;

+ Làm đơn xin cấp văn bằng bảo hộ (viết bản mô tả sáng chế và yêu cầu bảo hộ, chuẩn bị các hình vẽ, làm tờ khai), đại diện trong việc nộp đơn yêu cầu bảo hộ;

+ Theo dõi quá trình thực hiện nộp đơn và phản hồi đơn.

Quý khách đăng ký cần cung cấp cho tài liệu sau:

+ Tên Sáng chế/Giải pháp hữu ích.

+ Mô tả kỹ thuậtvắn tắt, các hình vẽ, sơ đồ (nếu có);

+ Những giải pháp kỹ thuật đã biết trước khi có Sáng chế/Giải pháp hữu ích, những nhược điểm và hạn chế;

+ Ðưa một hoặc một vài trường hợp áp dụng cụ thể để chứng minh tính hiệu quả;

+ Họ tên, địa chỉ, điện thoại, của tổ chức/cá nhân có Sáng chế/Giải pháp hữu ích cần đăng ký,và đồng tác giả(nếu có);

PHÍ THỰC HIỆN DỊCH VỤ

Đối với 1 đối tượng / 01 yêu cầu bảo hộ độc lập

STT Hạng mục công việc Phí (VND)
1 Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ 3.000.000
2 Chuẩn bị hồ sơ; nộp đơn; công bố đơn; theo dõi đơn; phản hồi đơn 9.000.000
Tổng phí 12.000.000

Related Posts

Leave a Comment