Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng ( li-xăng ) nhãn hiệu

by admininss
Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng ( li-xăng ) nhãn hiệu

Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu (hợp đồng sử dụng nhãn hiệu) phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên và địa chỉ đầy đủ của các bên, căn cứ chuyển giao quyền sử dụng, dạng hợp đồng, phạm vi chuyển giao (giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ), thời hạn hợp đồng, giá chuyển giao, quyền và nghĩa vụ của các bên.

Hợp đồng không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền như: hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu sản phẩm mang nhãn sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sử dụng nhãn hiệu tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hoá đó; buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng sản phẩm do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp; cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền. Các điều khoản như vậy, nếu tồn tại trong hợp đồng sẽ mặc nhiên bị coi là vô hiệu.

Trong chiến lược giao kết sử dụng nhãn hiệu, đặc biệt là nhãn hiệu của các đối tác nước ngoài, các đối tác Việt Nam cần chú ý xem xét đến một số yếu tố quan trọng như: nguy cơ phải chia sẻ thị trường với các đối thủ cạnh tranh khác trong trường hợp nhận li-xăng không độc quyền, tác động đến doanh thu và lợi nhuận kỳ vọng của dòng hàng hóa nhập khẩu song song, sự gia tăng giá trị nhãn hiệu cho đối tác nước ngoài từ các nỗ lực tiếp thị, quảng bá của đối tác Việt Nam…

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có hiệu lực theo thoả thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ và sẽ mặc nhiên bị chấm dứt hiệu lực nếu quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của bên giao bị chấm dứt. Hồ sơ đăng ký hợp đồng hợp đồng sử dụng (hay hợp động chuyển nhượng) nhãn hiệu bao gồm: tờ khai đăng ký theo mẫu quy định, bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng, bản gốc văn bằng bảo hộ đối với trường hợp chuyển nhượng nhãn hiệu, chứng từ nộp phí và lệ phí liên quan. Trong trường hợp nộp hồ sơ thông qua đại diện, cần có thêm giấy ủy quyền. Trong trường hợp nhãn hiệu thuộc sở hữu chung, cần có thêm văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu hay văn bản giải trình lý do không đồng ý của bất kỳ đồng chủ sở hữu nào về việc chuyển giao quyền.

Từ đây, có thể nhận diện rõ hơn bản chất của một Hợp đồng Nhượng quyền thương mại (franchising) chính là: một hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu + sự trợ giúp về hoạt động tác nghiệp + sự trợ giúp về hoạt động quảng bá và tiếp thị

Related Posts

Leave a Comment