Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

by admininss
Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

1. Tài liệu cần thiết để nộp đơn kiểu dáng công nghiệp

1. Tờ khai 02 bản theo mẫu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam;

2. Năm (05) bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp gồm ảnh chụp hay bản vẽ mặt trước, mặt sau, bên phải, bên trái, phía trên, phía dưới và hình phối cảnh củakiểu dáng công nghiệp. Trong trường hợp các kiểu dáng công nghiệp phức tạp, cần bổ sung một số ảnh chụp hoặc bản vẽ với gốc chụp khác nhau;

3. Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp chỉ rõ tính mới lạ và là một tác phẩm nghệ thuật đầu tiên(cần lúc nộp đơn);

4. Bản sao chứng nhận đơn đầu tiên và bản dịch tiếng Anh, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

5. Hợp đồng chuyển nhượng Quyền ưu tiên hoặc quyền nộp đơn (áp dụng trong trường hợp Người nộp đơn không đồng thời là người đã nộp đơn ưu tiên. Tài liệu này có thể được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn);

2. Thông tin cần cung cấp:

1. Họ tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn và người thiết kế;

2. Ngày nộp đơn, số đăng ký và quốc gia của đơn đăng ký trước mà quyền ưu tiên Công ước Pari yêu cầu

3. Thời gian đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

Trong thời hạn từ 10-12 tháng kể từ ngày nộp đơn nếu không gặp bất cứ sự phản đối nào cũng như đáp ứng đủ các tiêu chuẩn bảo hộ thì Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho chủ đơn.

4. Phí dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

STT Hạng mục công việc Phí (VND)
1 Phí tra cứu 01 kiểu dáng công nghiệp / 01 phương án 1.500.000
2 Chuẩn bị hồ sơ; nộp đơn; công bố đơn; theo dõi đơn; phản hồi đơn 5.000.000
3 Phí cấp văn bằng bảo hộ 3.000.000
Tổng phí 9.500.000

5. Điều kiện để được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Một kiểu dáng công nghiệp được cho là mớinếu nó khác biệt rõ ràng với các kiểu dáng công nghiệp khác mà đã được công bố rộng rãi bằng cách sử dụng họăc bằng các phương tiện mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào dù ở trong hay ngoài nước Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Một kiểu dáng công nghiệp được cho là cótính sáng tạonếu dựa trên kiểu dáng công nghiệp đã được công bố rộng rãi bằng cách sử dụng họăc bằng các phương tiện mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào dù ở trong hay ngoài nước Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp không thể dễ dàng được tạo ra bởi 1 người với kiến thức trung bình về nghệ thuật.

Một kiểu dáng công nghiệp được cho làdễ ứng dụng công nghiệpnếu nó có thể được sử dụng như là 1 mô hình cho sản xuất hàng loạt các sản phẩm với hình dáng bên ngoài thể hiện rõ được kiểu dáng công nghiệp đó bằng các phương pháp công nghiệp hoặc thủ công .

6. Những đặc điểm sau làm kiểu dáng công nghiệp không đủ tư cách để bảo hộ:

– Hình dáng bên ngoài của 1 sản phẩm cần có đặc tính kỹ thuật của sản phẩm .

– Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng công nghiệp.

– Hình dáng sản phẩm vô hình trong quá trình sử dụng sản phẩm .

Related Posts

Leave a Comment