Thủ tục đăng ký Logo / nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam

by admininss
Thủ tục đăng ký Logo / nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam

Để bảo hộ độc quyền Logo tại Việt Nam, việc đăng ký với cơ quan hành chính nhà nước là điều không thể tránh khỏi, mà trường hợp ở Việt Nam là cần phải đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Việc đăng ký Logo độc quyền là việc quan trọng đối với doanh nghiệp, nhằm đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với Logo (nhãn hiệu) của doanh nghiệp. Tránh tình trạng đầu tư lãng phí như mất thương hiệu hoặc hàng nhái giả sau này.

1. Quy trình thực hiện đăng ký bảo hộ Logo độc quyền

+ Tư vấn Phân nhóm (lĩnh vực, ngành nghề hoặc sản phẩm/ dịch vụ mà Logo được sử dụng) theo Bảng phân loại Nice 10th của Quốc Tế.

+ Tư vấn Tra cứu Logo/ Nhãn hiệu để xác định khả năng bảo hộ của logo chuẩn bị đăng ký có tương tự hoặc trùng với những Logo đã nộp đơn tới Cục Sở hữu trí tuệ hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận tại Việt Nam.

+ Tư vấn Lựa chọn các phương án để tạo dựng Logo; tư vấn thêm các yếu tố cần thiết để đảm bảo tính khác biệt khi bảo hộ độc quyền.

+ Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự dẫn đến khả năng bị từ chối của Logo đăng ký.

+ Tư vấn về việc sử dụng Logo sau khi cấp bằng văn bằng bảo hộ

2. Thời gian đăng ký Logo độc quyền

Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký một Logo kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 14-16 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm. Theo quy định, quy trình thẩm định đơn đăng ký độc quyền Logo trải qua các giai đoạn sau:

  • Thẩm định hình thức 01 tháng),
  • Công bố Đơn trên Công báo (02 tháng);
  • Thẩm định nội dung (09 tháng);
  • Cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (01 đến 02 tháng).

Trước tiên, đơn sẽ được xem xét về mặt hình thức của đơn, ví dụ như Tên chủ đơn, địa chủ đơn, việc phân nhóm và mô tả mẫu Logo cũng được xem xét trong giai đoạn này. Kết quả của thẩm định hình thức sẽ có trong vòng 01 tháng kể từ khi nộp đơn và Cục SHTT sẽ ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và gửi cho Người Nộp Đơn.

Sau khi có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, trong 02 tháng kể từ ngày có Quyết định chấp nhận Đơn hợp lệ, Đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và sau đó sẽ được chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung. Mục đích của giai đoạn này là xem xét xem nhãn hiệu xin đăng ký có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của pháp luật không.

i. Nếu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Người Nộp Đơn;

ii. Nếu nhãn hiệu không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, thì Cục SHTT sẽ ra Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung (từ chối) và Người Nộp Đơn có 02 tháng để trả lời Thông báo này và nếu không chuẩn bị kịp, người nộp đơn có thể tiếp tục gia hạn 01 kỳ (tức được phép gia hạn thêm 02 tháng) để trả lời cho thông báo này.

Nếu Đơn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT sẽ ra Thông báo cấp bằng và Người nộp đơn có nghĩa vụ phải nộp lệ phí cấp bằng trong thời hạn là 1 tháng kể từ ngày thông báo. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được cấp cho người nộp đơn trong vòng 01-02 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp bằng.

3. Các tài liệu cần thiết để nộp đơn đăng ký logo

+ Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký.

+ Danh mục sản phẩm cần đăng ký (Liệt kê sản phẩm, địch vụ cần đăng ký).

+ Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu đăng ký dưới tên Công ty thì tên/ địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh doanh)

4. Phí thực hiện dịch vụ

  Hạng mục công việc Phí (VND)
1 Phí tra cứu 01 nhãn hiệu / 01 nhóm hàng hóa, dịch vụ 600.000
2 Chuẩn bị hồ sơ; nộp đơn; công bố đơn; theo dõi đơn; phản hồi đơn; cấp bằng 3.000.000
Tổng phí 3.600.000
Lưu ý: Từ nhóm hàng hóa, dịch vụ thứ 02 trở đi (Phí tra cứu & Phí nộp đơn) (Nếu có) ( 2.000.000 )

Related Posts

Leave a Comment