Thủ tục đăng ký nhãn hiệu – logo

by admininss
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu - logo

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu là tên gọi chung, còn có các tên gọi khác như đăng ký nhãn hiệu độc quyền, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm

1. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu:

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu gồm:

– Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (2 bản): theo mẫu 04-NH quy định tại Phụ lục A TT 01/2007/TT-BKHCN;

– 05 mẫu nhãn hiệu giống nhau: Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai;

– Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao), hợp đồng hoặc tài liệu khác xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ của người nộp đơn nếu Cục sở hữu trí tuệ có nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin nêu trong đơn;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí

Bạn chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên và có thể nộp trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ.

2. Quá trình thực hiện đăng ký và Chi phí đăng ký nhãn hiệu

1. Quá trình thực hiện đăng ký

Trong trường hợp nộp đơn uỷ quyền qua đại diện sở hữu trí tuệ của Quý công ty tại Cục Sở hữu trí tuệ, công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

– Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

– Chuẩn bị Đơn đăng ký, ký đơn, nộp đơn

– Thông báo về việc nộp đơn sau khi nộp đơn, và các thông báo liên quan khác;

– Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn;

– Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục SHTT;

– Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho đến khi có kết luận

Cuối cùng của Cục SHTT về việc đăng ký nhãn hiệu;

– Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng (nếu có Giấy chứng nhận)

2. Thời gian đăng ký nhãn hiệu

Theo qui định, qui trình thẩm định đơn nhãn hiệu trải qua các giai đoạn sau:

  • Thẩm định hình thức (1-2 tháng)
  • Công bố Đơn trên Công báo (2 tháng);
  • Thẩm định nội dung (9-12 tháng);
  • Cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (1-2 tháng).

Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm.

3. Các tài liệu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, Quý Công ty chỉ cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin/tài liệu sau đây:

Tênđịa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu đăng ký dưới tên Công ty thì tên/địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh doanh)

– Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký.

– Danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký.

– Giấy ủy quyền (Cung cấp khi sau khi nhận được thông tin đăng ký)

4. Phí thực hiện dịch vụ

STT Hạng mục công việc Phí (VND)
1 Phí tra cứu 01 nhãn hiệu / 01 nhóm hàng hóa, dịch vụ 600.000
2 Chuẩn bị hồ sơ; nộp đơn; công bố đơn; theo dõi đơn; phản hồi đơn; cấp bằng 3.000.000
Tổng phí 3.600.000
Lưu ý: Từ nhóm hàng hóa, dịch vụ thứ 02 trở đi (Phí tra cứu & Phí nộp đơn) (Nếu có) ( 2.000.000 )

Related Posts

Leave a Comment